Проект „Европейска мрежа на доброволци и младежи” (ENVOY)

Програма „Европа за гражданите”

Мярка 1.2 Мрежи на побратимени градове (фаза 2 - 2010)

Период на изпълнение: октомври 2011 г. - февруари 2013 г.

Проектът е разработен от Сдружението на общини от Юнийската долина на планината Пелоритани (Италия) в партньорство с РСО „Централна Стара планина” и общини от Малта, Франция, Великобритания и Словения, които са побратимени с общини-членове на италианското сдружение. РСО „Централна Стара планина” оказва експертна и координационна подкрепа на Община Антоново, която е българският партньор в този проект. Община Антоново е побратимена с Община Рокафиорита в резултат от изпълнението на предишен проект на РСО „Централна Стара планина”.

Съгласно плана на дейностите, на територията на всеки един от партньорите ще бъде проведена конференция по темата за доброволчеството: младите хора и доброволчеството на местно, национално и международно ниво; доброволци в битка с наркотиците и алкохола; доброволци в подкрепа на околната среда и културата; доброволчеството като социален ресурс и др. Във всяко от събитията Община Антоново ще може да участва с 10-членна делегация.

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.