Проект „Екологична мобилност в Европа” (ЕМАЕ)

Програма „Младежта в действие”

Дейност 1.1 Младежки обмени

Партньорите: Ass. SocioCulturaleMillenium (Италия) – водещ партньор

StichtingJBBJongerenBegeleidingBarendrecht (Холандия)

PublicDevelopmentCentreKnowYourself (Латвия)

NGOEuropeanMovement Estonia/EURO<26 (Естония)

Община Антоново (България)

Основна дейност: реализиране на младежки обмен в периода 20 – 27 юни 2012 г.на територията на Рокафиорита (Сицилия, Италия). Всеки партньор ще участват с по 8 младежи на възраст от 18 до 25 год. и по 2 ръководители на групи.

Младежките обмени дават възможност на младите хора да пътуват в чужбина, да се запознават със свои връстници с различен социален и културен произход, да се учат едни от други чрез активно участие в общи дейности. Чрез обмените младите хора могат да преживеят Европа поотблизо и така да се почувстват повече европейски граждани.

Всеки участник ще получи Youthpass сертификат, който описва и удостоверява неформалния опит, придобит по време на проекта. Чрез сертификатите Youthpass, Европейската комисия осигурява признаване на участието в Програмата като образователен опит и период на неформално обучение. Този документ може да бъде много полезен за личното, бъдещото образователно или професионално развитие на участника.

РСО „Централна Стара планина” оказва експертна и координационна подкрепа на Община Антоново.

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.