Проект "Новаторски решения за укрепване на Европа"

НОВАТОРСКИ РЕШЕНИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЕВРОПА

Image
ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

01.12.2017 - 31.05.2019 (17 месеца)

НАКРАТКО ЗА ПРОЕКТА:

През последните години, когато много хора се озоваха в неблагоприятна икономическа и социална ситуация, евроскептицизмът се надигна в цяла Европа, а оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз го потвърди.

Проект WISE разглежда настоящите предизвикателства и бъдещия сценария за ЕС, насърчава демократичния ангажимент и активното гражданство в процеса на създаване на политики на местно и европейско ниво. Разговаряйки за миналото на Европейския съюз, гражданите ще имат възможност да разберат как могат да тласнат Европа към положителна промяна.

ЦЕЛИ:

  • Да помогне на гражданите да разберат по-добре Съюза, неговата история и разнообразие.
  • Да насърчи европейското гра жданство, да подобри гражданското и демократичното участие на европейско ниво.
  • Да повиши осведомеността за миналото, общите ценности и цел на Съюза чрез стимулиране на мрежи за дебати, анализи и разработки.
  • Да съдейства за демократично и гражданско участие на европейско ниво като обясни  процеса на създаване на политики в ЕС и насърчи доброволчеството, обществената и междукултурната ангажираност.
  • Да дебатира с разбиране евроскептицизма.
  • Да се бори със стигматизацията на имигрантите, да насърчава междукултурния диалог и взаимното разбирателство.
  • Да се обсъди бъдещето на Европа.

ДЕЙНОСТИ

Представителите на всички партньори, които са част от Ръководния комитет, ще се срещат в онлайн сесии за да се запознаят, да планират дейностите, да наблюдават напредъка на проекта и да оценяват неговото изпълнение. Срещите ще бъдат редовни и задължително ще се провеждат преди международните събития и в края на всяка местна фаза. При необходимост консорциумът ще провежда и допълнителни срещи.

Партньорите ще се съберат в Рим (Италия) за първото международно събитие по проект WISE. Честването на 61-та годишнина на Римския договор е подходящ повод за тази среща. По време на 2-дневното събитие експерти ще припомнят основните моменти от историята на ЕС и ще представят настоящите предизвикателства.

Първата дейност на местно ниво ще бъде насочена към ангажиране на гражданите и повишаване на техните познания за историята на ЕС. Местните общности ще могат да научат повече чрез документални филми, разработване на игри, разказване на истории от възрастни хора и др.

Гражданите ще могат да участват в обществени дебати и да обменят мнения относно настоящите предизвикателства, пред които са изправени европейските общества и  глобалните предизвикателства като миграцията, кризата на модела на глобализация и т.н. Специално внимание ще бъде обърнато на ролята на гражданското общество и на средствата за популяризиране на ценностите на ЕС.

За местните общности ще се организират семинари, на които ще се обсъжда бъдещето на Европа и възможностите на гражданите да тласнат Европа към положителна промяна. Семинарите трябва да завършат с препоръки за действия на местно, национално и европейско равнище, които отразяват различните гледни точки.

Това събитие ще събере представители на всички партньори по проекта. Местните препоръки, направени в рамките на фаза 3, ще бъдат представени под формата на видеоклипове, слогани или манифести. Ще се обсъди самия проект, общите впечатления от него, силните и слабите му страни, постигнатите резултати и възможностите за сътрудничество и общи действия в бъдеще. Ще бъдат представени и актуалните теми, поставени за разискване на първото международно събитие.

ПАРТНЬОРИ:

Водещ партньор:

АЛДА – Европейска асоциация за местна демокрация, Страсбург, Франция

Други партньори:

Consiglio Italiano del Movimento Europeo, Roma, Italy.

Drusto za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto, Novo Mesto, Slovenia

Municipality of Bijelo Polje, Bijelo Polje, Montenegro

Association of Local Autonomy of Albania, Tirana, Albania

REDE DLBC LISBOA - Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitaria, Lisboa, Portugal

ECIT – European Citizen’s rights, involvement and trust, Brussels, Belgium

РСО „Централна Стара планина”, Габрово, България

INFORMO- Udruga za Poticanje Zaposljavanja, Strucnog Usavrsav, Vodnjan, Croatia

United Nations Student Association Maastricht, Maastricht, Netherlands

Presidencia Junta de Extremadura, Merida, Spain

Coalition of youth organizations SEGA, Prilep, Former Yugoslav Republic of Macedonia

"Danube 1245", Sremski Karlovci, Serbia

SYMBIOSIS, Thessaloniki, Greece

Agora CE, Prague; Czech Republic

ORASUL MIOVENI, Mioveni, Romania

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.