Как се отрази COVID-19 върху фирмите от сектора на занаятите и живото наследство

IMG 2809• Само 2% от анкетираните отговарят, че са запазили в пълен обем своята дейност, като са се концентрирали върху поръчки, получени преди кризата с коронавируса. Създавали са нови продукти и са изпълнявали нетворчески задачи.

• 25% от анкетираните прогнозират загуба по-голяма от 60%, докато 22% от тях смятат, че тя ще е по-малка от 40%.

• Според 76% от анкетираните основното затруднение за техния бизнес идва от отмяната или отлагането на събития и панаири, които са основно средство за маркетинг на техните изделия.

Данните са от онлайн проучване на Френския национален институт за художествени занаяти, проведено в началото на април 2020 г. сред 2000 професионалисти от сектора.

Не ни е известно в България да е правено специализирано проучване за въздействието на COVID-19 върху фирмите от сектора на занаятите, с което да се идентифицират по-добре техните нужди и да се планират мерки за съхраняване на тяхната дейност.

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.