ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЗАНАЯТЧИЙСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ - РЕЗУЛТАТ ОТ СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА МИР И РСО "ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА"

Troyan KodZanajatiНа 8 юли 2024 г. експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа (МИР) ще представят в Габрово процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”. Събитието ще се проведе в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово от 11.30 до 13.30 часа. Можете да заявите своето участие тук.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия, като същите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидени са и възможности за създаване на онлайн магазини и въвеждане на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането от програмата е до 75% за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85% - за предприятията от сектора на занаятите.

Процедурата за насърчаване на инвестициите в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите е резултат от съвместно разработения План за действие от  МИР и РСО „Централна Стара планина” по проект КОД ЗАНАЯТИ („Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия”).

КОД ЗАНАЯТИ беше реализиран в периода 2019 – 2023 г. с цел да се развие конкурентоспособността на малките и средни предприятия от сектора на художествените занаяти и чрез въвеждане на иновации да се намали риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства. В консорциума на проекта с водещ партньор Община Флоренция участваха общини, университети, неправителствени организации и управляващи органи на регионални и национални оперативни програми от Италия, България, Унгария, Белгия, Ирландия, Финландия и Испания. В България КОД ЗАНАЯТИ беше изпълнен от РСО „Централна Стара планина” и МИР чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност.

КОД ЗАНАЯТИ приключи успешно благодарение на подкрепата за преодоляване на последиците от коронавируса от общините Габрово, Тетевен, Елена, Ловеч, Антоново и Угърчин

Снимка: работна среща в Музея на занаятите в Троян, която постави началото на КОД ЗАНАЯТИ в България

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.