ШЕСТ ГАБРОВСКИ ПРОЕКТА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПУДООС

Vranilovtsi 2023PUDOOS 1Община Габрово, Центърът за специална образователна подкрепа (ЦСОП), гимназиите „Пенчо Семов“ и „Акад. Иван Гюзелев“, училище „Ран Босилек“ и Детска градина „Мики Маус“ получават финансиране, за да реализират проекти в националната кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“

Средствата се осигуряват от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

От постъпилите 1 128 заявления на общини и кметства предложени за финансиране са 323 проекта със средства до 15 000 лв. Сред тях е проектът на Община Габрово „Нашият малък рай – свят на красота и чиста природа“ за обновяване на детска площадка и озеленяване в село Райновци на стойност 15 000 лв.

От постъпилите 507 проекта на училища и детски комплекси са одобрени 150 със средства до 7 500 лв. За Габрово това са екоинициативите на ЦСОП, на ПГТ „Пенчо Семов“ за изграждане на многофункционална спортна площадка, на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ за наука и изкуство в зелено пространство и на ОУ „Ран Босилек“ за малък училищен парк на обща стойност 29 076 лв.

От постъпилите 545 проекта на детски градини са одобрени 150 със средства до 7 500 лв. За Габрово това са активностите на ДГ „Мики Маус“ – „В зелена класна стая ще уча и ще зная“, на стойност 7 094 лв.

Благодарение на кампанията „Чиста околна среда“ с доброволния труд и участието на възрастните и на подрастващите са постигнати резултати, които формират ново отношение към природата и опазването ѝ. Крайният срок за изпълнение на дейностите по всички одобрени проекти е 31 декември 2024 г.

Източник: Община Габрово

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.