ОТКРИТА БЕ ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА МЛАДЕЖКИЯ ДОМ В ЛОВЕЧ

150524 mladezhki domНа 15 май 2024 г. официално бе открита обновената сграда на Младежкия дом. Изпълнението е по проект „Преустройство на сградата на Младежки дом - Ловеч за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“, реализиран чрез комбинация на безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент.

Главната цел на проекта е развитие на културния живот, обогатяване на културната инфраструктура в община Ловеч и подобряване на условията за достъп и социално включване на хората в уязвимо и неравностойно положение.

С реализацията на дейностите е извършена цялостна реконструкция на сградата, променено е разпределението на всички етажи, обособена са няколко функционални зони и подзони, повишена е енергийната ефективност на сградата,  осигурена е достъпна среда, доставено е обзавеждане.

Част от зоните са предвидени за Регионалния исторически музей - музеен комплекс, включващ осем музейни зали, административна част, лаборатория, фондохранилища. Залите ще бъдат отворени за посетители след съгласуване на експозициите с Министерството на културата. В сградата се помещават още Детски интерактивен център „Пътуване през вселената“, предназначен за игра на закрито и открито, мултифункционална зона за STEAM и експозиционна част, фондохранилище на Художествената галерия, експозиционна зала за художествени творби, три танцови зали, зала за културни събития и две прожекционни зали за срещи, кафе-сладкарница, търговски обект за сувенири.

Съгласно инвестиционния проект е променена фасадата с максимално запазване на съществуващата каменна облицовка и с нова дървена обшивка по еркери с идеята за адаптация към средата на АИР „Вароша”.

Окончателната стойност на проекта след разплащане с изпълнителите е 5,6 млн. лв, от които 3,9 млн. лв безвъзмездна финансова помощ и 1,7 млн. лв инвестиционен кредит.

По информация от Община Ловеч

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.