РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” И ОБЩИНИТЕ АНТОНОВО, ГАБРОВО И ЕЛЕНА ПОДПИСАХА МАНИФЕСТА НА МИСИЯТА ЗА ПОЧВИТЕ

podpisvane manifest pochviАнтоново, Габрово и Елена станаха първите български общини, които подкрепиха Мисията за почвите, след като в рамките на Общото събрание на РСО „Централна Стара планина” подписаха Манифеста на мисията за почвите.

По същото време с опазването и възстановяването на почвеното здраве се ангажира и РСО „Централна Стара планина”. Своя подпис под манифеста положи Таня Христова – председател на Управителния съвет на сдружението на старопланинските общини и кмет на Община Габрово.

На практика с този акт подписалите манифеста се присъединиха към активната общност от застъпници, която се грижи за бъдещето на почвите в Европа и света.

Защо този манифест е нужен?

Животът на Земята зависи от здравите почви. Почвата е живата обвивка на нашата планета. Здравите почви са незаменими за осигуряването на храна, чисти вода и въздух, безопасен климат и ландшафт с богато биоразнообразие. Почвите са крехки, а хората често пренебрегват своето въздействие върху тях и не правят достатъчно за да бъдат защитени от деградация. Счита се че днес около 60% от почвите в ЕС са с влошено здраве. Над една четвърт от земеделските почви в Европа са ерозирани, уплътнени, страдат от засоляване/алкализиране, прекомерно торене или губят почвен въглерод. Замърсяването на почвите е основен проблем в урбанизираните и промишлените райони. Зачестилите екстремни метеорологични явления с наводнения и засушавания вследствие на изменението на климата допълнително влошават състоянието на почвите. Поради това опазването и възстановяването на здравето на почвите става все по-неотложно.

Полагането на грижи за този ценен ресурс е от решаващо значение за благосъстоянието и просперитета на всички нас.

***

РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник в европейски консорциум, ангажиран с изпълнението на HuMUS („Здрави общински почви”) – проект, който създава, повишава и споделя знание, свързано с подобряване здравето на почвата.

Проект HuMUS („Здрави общински почви“) е част от мисията за почвите на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”. Мисията има за цел да доведе до преход към здрави почви чрез тяхното устойчиво управление, а основната цел на HuMUS е да улесни нейното разгръщане на местно и регионално ниво.

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.