HUMUS В "ЧАСЪТ НА ГАБРОВО"

В „Часът на Габрово” Мария Радойчева разговаря с Мартин Симеонов – член на екипа на РСО „Централна Стара планина”, който реализира проект HuMUS („Здрави общински почви”) в България.

Отворете звуковия файл за да разберете защо РСО „Централна Стара планина” се присъедини към международния консорциум, ангажиран с почвеното здраве; да научите кои са първите български общини, които подкрепиха Мисията за почвите и нейната цел до 2030 г. да бъдат създадени 100 „живи лаборатории” и стопанства – образци, които насърчават опазването и възстановяването на почвите; да осъзнаете по-ясно мащабите на общността, която ще улесни разгръщането на мисията в Европа и в асоциирани държави към програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа” чрез финансиране на пилотни инициативи с 600 000 евро каскадно финансиране от проект HuMUS.

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.