НОВА ПЛАТФОРМА ЗА МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА ЩЕ ПОДПОМАГА МЕСТНИЯ БИЗНЕС В ОБЩИНА ЕЛЕНА

norvejkiСтартира новосъздадена „Електронна борса на традиционни продукти и услуги от Еленския Балкан“, изградена по проект BGLD-1.007-0039 „Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи“.

Целта на платформата е да представи на едно място производителите на стоки и услуги от Еленския Балкан и да информира потенциални клиенти за предлаганите от тях продукти. Информацията е систематизирана по отрасли и подкатегории.

Перспективата е електронната платформа постоянно да се разраства и актуализира, отразявайки новостите и промените в бизнес средата, появата на нови продукти, услуги и стартиращи бизнеси, които да подпомагат икономическия растеж и развитието в община Елена. За целта е добавена форма за регистрация на нови производители и предоставящи услуги лица, след попълване на която специалисти от новосъздадения Център за подкрепа на бизнеса в община Елена ще осъществят контакт с тях.

Основната цел на Центъра за бизнес развитие е повишаване на икономическата активност на населението, предотвратяване на трудовата миграция на територията на общината и развитието на електронната платформа. Акцент в работата на служителите са провеждане на консултации и презентации за стартиране на бизнес, търговска практика, ценовата политика и разработване на рекламни кампании.

Центърът разполага с товарен автомобил с хладилна система и шофьор, с който се извършват доставки от местните производители до техните клиенти, в съответствие с нормативните изисквания за превоз и доставка на хранителни продукти.

Повече информация за новата платформа за маркетинг, може да намерите на следния линк: https://borsaelena.bg/

По информация от Община Елена

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.