СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТВОРЕНАТА ПОКАНА НА HUMUS СЕ УДЪЛЖАВА ДО 5 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

417534618 315059534887227 1525810069959786838 nСлед решение от 21 февруари 2024 г. на изпълнителния съвет на проект HuMUS („Здрави общински почви”) и с одобрението на компетентната агенция на Европейската комисия, крайният срок на отворената покана за представяне на предложения е удължен до полунощ на 5 април 2024 г.

Чрез удължаване на срока се насърчава представянето на по-голям брой кандидатури, като се взема под внимание факта, че това е единствената възможност за финансиране, предоставена от проекта по време на неговия 3-годишен живот. Кандидатите, които вече са подали своето предложение в платформата ANCI Toscana GoodGrantsTM, могат да го оставят непроменено или да правят корекции в съдържанието му до новия краен срок.

Вследствие на удължаването, очакваната дата за уведомяване за резултатите се отлага за 16 май 2024 г., а тази за подписване на споразуменията за финансиране - за 15 юни 2024 г. Промените са отразени в новата версия на текста на поканата, която можете да намерите тук: https://humus-project.eu/open-call/. Друга съществена промяна в съдържанието на поканата не е правена, така че вече подадените и новите кандидатури ще бъдат оценявани на еднаква основа.

В допълнение на публично достъпните въпроси и отговори, получени от и изпратени до потенциалните участници в поканата, на 7 март 2024 г. от 10:30 до 12:30 ч. CET ще се проведе онлайн информационен ден. Регистрация за участие може да се прави на този линк  до 17:00 часа на 5 март! За всички заинтересовани запис от събитието ще бъде достъпен на сайта на проекта.

Почвата е нашият най-ценен ресурс, който можем да защитим и регенерираме само с реалното участие на заинтересованите страни и гражданите в процесите на вземане на решения и техните резултати. Сътрудничеството между публични субекти, общини, университети, земеделски производители, собственици на земи и учени е най-добрият начин за създаване на пространства за конструктивен диалог, идентифициране на приоритетните предизвикателства пред почвата и прилагане на решения. Всяка градина, пилотен обект, казус и стартиращ проект генерира местно решение, а отворената покана на HuMUS е възможност да се подобри общото европейско здраве на почвата, като се започне отдолу нагоре. Използвайте шанса да спечелите €30 000 за местен проект, с който да направите точно това!

РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник в европейски консорциум, ангажиран с изпълнението на HuMUS („Здрави общински почви”) – проект, който създава, повишава и споделя знание, свързано с подобряване здравето на почвата.

Източник: РСО „Централна Стара планина”

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.