РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” ПРЕДОСТАВЯ СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ДОБРИ ПРАКТИКИ В СЕКТОРА НА ЗАНАЯТИТЕ

dobri praktikiПрез годините РСО „Централна Стара планина” се утвърди като организация, която предлага качествена подкрепа на малките и средни предприятия от сектора на художествените занаятите.

Днес на територията на общините членове на РСО „Централна Стара планина” работят стотици занаятчии. Точният им брой трудно може да се установи поради липсата на публично достъпни занаятчийски регистри. Достъпни за публиката обаче са значителен брой териториални занаятчийски центрове, които съхраняват наследеното от нашите предци и осигуряват пространство за работа на много съвременни майстори, практикуващи различни занаяти. Сред тях има музеи (Регионален етнографски музей на открито „Етър” край Габрово, Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна), улица (в Трявна), изложение (Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак, Община Троян), мост (покритият мост над река Осъм в Ловеч, изграден от майстор Колю Фичето) и дори цял град (Габрово, обявен от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за творчески град на занаятите и народните изкуства).

В изпълнение на мисията занаяти сдружението прилага различни подходи: участва в консорциуми за управление на европейски проекти с фокус върху занаятите, координира провеждането на територията на България на мащабната пролетна инициатива Европейски дни на художествените занаяти, съживява интереса към художествената обработка на един атрактивен материал като става съавтор на яркото творческо събитие Стъклена плетеница, предоставя възможности на заинтересовани страни от България да обменят опит и добри практики в европейски държави, работи в мрежа с български и международни партньори. В резултат от съвместните усилия с Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност на Министерство на иновациите и растежа, занаятчийските предприятия бяха включени като допустими бенефициенти в Програмата за конкурентоспособност и иновации 2021-2027.

Споделянето на информация за добри практики, които развиват потенциала на занаятчийството, е основен принцип в работата на РСО „Централна Стара планина” - наученото от РСО „Централна Стара планина” никога не остава само за РСО „Централна Стара планина”.

Онлайн доказателства за споделяне на знанието могат да бъдат открити на официалната страница на сдружението www.rso-csp.org, а в офиса в Габрово се намират екземпляри от печатни издания, които съдържат множество добри модели за съхраняване и развитие на занаятите от България и почти всички европейски страни, анализи и препоръки към хората, които създават политиките в тази сфера. Най-вдъхновяващите добри европейски практики, които могат да се приложат към българския контекст директно или след адаптиране, са свързани със създаването на публични фондове за подкрепа на занаятчийски работилници, считани за необходими за съхранение на историческата и артистична стойност на конкретни градски квартали; стимули, които осигуряват възможност на занаятчиите да работят в директен контакт с потребителите; персонализирана консултантска подкрепа и наставничество; бизнес инкубатори и пространства за съвместна работа; създаване на нови продукти от екипи занаятчия – дизайнер; работа в мрежа за справяне с предизвикателства, които са прекалено трудни за решаване самостоятелно; грантове за достигане до нови клиенти и пазари; специализирани обучения в занаят за деца от професионални занаятчии; междусекторно сътрудничество; въвеждане на иновации без да се губи същността на занаятите; ваучерни схеми за онлайн търговия и виртуални специализирани магазини; фестивали на художествените занаяти; програми за промотиране на млади таланти и др.

Информацията за идентифицираните  добри практики е със свободен достъп.

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина” (РСО „Централна Стара планина”) работи в обществена полза от 1997 година. Организацията обединява общини от четири административни области (Габрово, Ловеч, Велико Търново и Търговище), активно подпомага дейността на местните власти и допринася за доброто управление на местно ниво.

Източник: РСО „Централна Стара планина”

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.