РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” ПИТА: ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОДОБРИТЕ ЗДРАВЕТО НА ПОЧВАТА ВЪВ ВАШИЯ РЕГИОН?

417457893 298689089857605 7086794930413548341 nРСО „Централна Стара планина” е единственият български участник в европейски консорциум, ангажиран с изпълнението на HuMUS – проект, който създава, повишава и споделя знание, свързано със здравето на почвата.

Акронимът на проекта съвпада с наименованието на жизненоважна част от здравата почва – хумус. Относно неговото образуване съществуват разногласията между учените, но дефиницията на д-р Кристин Джоунс е ясна. Според създателката на Amazing Carbon хумусът е органо-минерален комплекс, който се състои от 60% въглерод, 6-8% азот, плюс фосфор и сяра. Това е форма на почвен въглерод, който остава стабилен с години, ако не и векове, защото не се разгражда лесно от живота в почвата. Хумусът не може да бъде извлечен от почвата, той е част от нея.

РСО „Централна Стара планина” и партньорите по проект HuMUS („Здрави общински почви”) са се посветили на това да дадат възможност на местни инициативи, земеделски производители, общини, областни администрации, държавни университети и обществени организации да подобрят здравето на почвата чрез изграждане на почвена покривка, увеличаване на въглеродната абсорбция, възстановяване на биоразнообразието и образуване на хумус.

Затова подкрепят пилотни проекти с по 30 000 евро. Можете да подадете своето проектно предложение на https://humus-project.eu/humus-open-call-how-to-apply/. Поканата за представяне на предложения изтича на 29.02.2024 г. в 17:00 CET (брюкселско време).

Проект HuMUS („Здрави общински почви“) е част от мисията за почвите на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, а РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник в консорциума, ангажиран с неговото изпълнение. Мисия за почвите има за цел да доведе до преход към здрави почви чрез тяхното устойчиво управление, а основната цел на HuMUS е да улесни нейното разгръщане на местно и регионално ниво.

Източник: РСО „Централна Стара планина”

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.