СТАРТИРА ПИЛОТНА СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА МАЛКИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНИТЕ С ЕТИКЕТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

1579940804МРРБ обяви покана за набиране на малки проекти в селектирани общини чрез подбор.

Допустими кандидати са общините, които са възприели и прилагат европейските стандарти и принципи за добро демократично управление и имат присъден Европейски етикет на Съвета на Европа  на проведената през 2022 г. шеста процедура за неговото присъждане. От РСО „Централна Стара планина” това са общините Ловеч, Габрово, Тетевен и Троян. 

Допустими партньори са други общини, органи и организации в публичния сектор, както и неправителствени организации, които участват в изпълнението на описана в проектното предложение дейност.

Бюджетът на пилотната схема е 45 000 лв. с ДДС. Максималният размер за подкрепа на конкретен проект е 15 000 лв. с ДДС.

Крайният срок за подаване на проектните предложения, чрез Системата за електронен обмен на съобщения между администрациите ИЛИ по имейл към МРРБ, е 22 февруари 2024 г.

За повече информация: https://www.namrb.org/bg/aktualno/startira-pilotna-shema-za-podkrepa-na-malki-proekti-obshtinite-s-etiket-za-dobro-upravlenie

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.