334 НОВИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В СЕВЛИЕВО

6038 5839Община Севлиево и фирма „Нео Титан“ ООД стартират поетапно въвеждане на нова система за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на град Севлиево. Наличните съдове за битови отпадъци тип „Бобър“ и „Ракла“ с вместимост 1100 литра ще се заменят с нови по–обемни контейнери „НОРД” с вместимост 2250 литра (70 бр.), 3000 литра (245 бр.) и 3750 литра (19 бр.).

Новите контейнери са от затворен тип, като са снабдени с механизъм за ръчно отваряне и с педал, монтиран в основата на съда. Обслужването на новата система ще се извършва от нова автоматизирана техника, която е оборудвана с надстройка с вариопреса и с кран на камиона.

Новата техника е висок екологичен клас и с въвеждането на автоматизираната система ще се подобри качеството на услугата по сметосъбиране и сметозивозване на битовите отпадъци на територията на града.

Старите контейнери ще бъдат реновирани и добавени към сега съществуващите в селата и в града.

По информация от Община севлиево

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.