ПОКАНА КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАНАЯТЧИИ ЗА УЧАСТИЕ В „УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ“

festivalОбщина Троян отправя покана към занаятчиите да станат част от традиционната „Улица на занаятите“, в каквато се превръща пешеходната зона пл. „Възраждане“ по време на Българския фестивал на сливата. Задължително условие за участие е да представят произведения на български занаяти и изкуства, да притежават валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите. Заявките на тези, които имат възможност да правят демонстрация на своя занаят, ще бъдат обработени приоритетно.

Община Троян организира Български фестивал на сливата с богата развлекателна и фолклорна програма, тематични дегустации и конкурси, атракции за деца. Фестивалът ежегодно присъства в ефира на националните медии, рекламира се активно в социалните мрежи, интернет, чрез външна и печатна реклама, част е от програмата на популярните български туроператори. Многобройните туристи и гости, които присъстват на фестивала, се увеличават с всяка изминала година.

30-то издание на Български фестивал на сливата ще се проведе от 22 до 24 септември 2023 г..

За повече информация: www.troyan.bg

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.