ОБЩИНА ГАБРОВО КАНДИДАТСТВА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СИ СГРАДА

municipalityОбщина Габрово подаде проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната си сграда на пл. „Възраждане“ №3. Кандидатстването е по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предвидена е модернизация на системата за отопление чрез термопомпи и нови газови котли, които да се ползват при авария. Старите отоплителни тела ще бъдат заменени с нискотемпературни вентилаторни конвектори, лири и радиатори. Системата ще дава възможност за контрол и мониторинг на потреблението.

Включена е подмяна на осветлението в обекта, топлоизолиране по външните стени на един от корпусите, частичен ремонт на покрива, както и монтаж на фотоволтаични панели, които ще произвеждат енергия за собствени нужди.

Сградата на Община Габрово е въведена в експлоатация през 1971 г. и до момента в нея са правени само текущи ремонти, сред които бе и смяната на дограмата през миналата година. Целта е след интервенцията да постигне клас „A“ и да отговаря на критериите за сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

В случай че проектът бъде одобрен, строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени чрез процедура по инженеринг, която включва проектиране, строителство, доставка на материали и авторски надзор.

Максималният срок за реализация на дейностите е 30 месеца. Общата стойност на проекта е 3 986 905.38 лв., които се покриват изцяло от програмата. Подадените по процедурата заявления ще бъдат оценявани на конкурентен принцип.

Източник: Община Габрово

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.