ОБЩИНА ЕЛЕНА СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПОСТЕРИ

photoВ рамките на проект „От компостиране към нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“, Община Елена стартира кампания за безвъзмездно предоставяне на компостери за компостиране в общността и домакинствата. От 29-ти март до 17-ти април 2023 г. жителите на всички населени места в община Елена, собственици на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², както и собствениците на къщи за гости / хотели / места за настаняване с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², могат да подадат заявление за получаването на компостер за домашно компостиране.

Ще бъдат предоставени 285 компостера с различна вместимост според спецификата на обектите, в които ще се разположат съдовете за компостиране, а именно:

▪ За компостиране в домакинства, живеещи в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м² - 243 броя компостера от 1200 литра;

▪ За пилотно компостиране в 10 къщи за гости - 10 броя компостера от 400 литра -въртящи се.

Освен тях за пилотно компостиране - в Парк „Калето“ и около градски стадион в Елена - ще се разположат 12 компостера от 1200 литра, както и в 12 училища и детски градини - 20 въртящи се компостера с вместимост от 400 литра. В градинката на Общностен център Елена, където ще заработи Общински екологичен център, ще се обособи зона за компостиране с 2 компостера от 1200 литра и от 400 литра за практически занятия на деца и младежи.

За да кандидатстват, гражданите трябва да са собственици на имота, върху който ще разположат компостера, дворното място (незастроената площ) в имота да е ≥150 м², като регламентът допуска в един имот да се разположи не повече от един компостер.

Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя.

За заявяване на въртящ се компостер в къщите за гости - такъв ще бъде предоставен на първите 10 подали заявление. Всички следващи ще могат да получат компостер от 1200 литра. Задължително условие е обектът да бъде категоризиран.


***

Какво е компостиране?

Това е процес на разграждане на биоразградими отпадъци в присъствието на кислород, под действието на множество микро и макроорганизми - бактерии, гъби, червеи, охлюви, мравки при подходящи стойности на влага и температура. Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци, крайният резултат от който е получаването на един изключително полезен продукт богат на органични съставки, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата. Всеки от нас може лесно да си направи компост, няма разход на електроенергия, няма разходи за поддръжка, полезен е както за нас, така и за околната среда.

Източник: Община Елена

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.