ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗАПОЧВА ПОРЕДИЦА ОТ ОБУЧЕНИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ

Post 02Община Елена кани гражданите, които желаят да започнат да компостират своите отпадъци, да участват в едно от 9-те обучения на кампанията „Компостиране в общността и домакинствата“.

Кампанията се провежда в рамките на проект „От компостиране към нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“.

Обученията са безплатни и имат за цел да въведат местните хора в темата за устойчивото управление на отпадъци, по-специално на биоразградими битови отпадъци, чрез компостиране. Това ще бъде извършено чрез изграждането на практически умения и знания, които да могат да бъдат предадени на други лица в общността.

Обучения 1-3: дата 21.03.2023 г., начални часове 10:00 ч., 13:00 ч. и 15:00 ч.

Обучения 4-6: дата 22.03.2023 г., начални часове 10:00 ч., 13:00 ч. и 15:00 ч.

Обучения 7-9: дата 23.03.2023 г., начални часове 10:00 ч., 13:00 ч. и 15:00 ч.

Всички обучения ще се проведат в сградата на Община Елена.

По информация от Община Елена

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.