ОБЩИНА ЕЛЕНА СИ ОТКУПИ СГРАДАТА НА ЗАКРИТАТА БОЛНИЦА

bolnica 1 1На 4 ноември 2022 г. кметът на община Елена инж. Млъзев и главният счетоводител Димка Петрова подписаха окончателния договор за придобиване на сградния фонд на затворената общинска болница. След подписания и одобрен от общинския съвет в началото на годината предварителен договор, сделката бе финализирана окончателно, с което Общината успя да си върне собствеността върху сградата. Това стана със средства, заложени в общинския бюджет.

Търговското дружество „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена“ ЕООД бе обявено в несъстоятелност по искане на кредиторите заради изпадане в неплатежоспособност, считано от 31 май 2010 година.

Тепърва ще се търси решение за бъдещото предназначение на сградния фонд на болницата, в която се помещава и „Хоспис Елена“ ООД, като предстои Община Елена да придобие останалите дружествени дялове. Неотложна задача е извършването на ремонтни работи на сградата - покрив, отоплителна система и други. Предварителните намерения са за разширяване капацитета на хосписа, оборудване и функциониране на рентгенов кабинет, както и търсене на партньорства с цел подобряване на здравните услуги за населението. Ясно е обаче, че болница с четири отделения и финансиране по пътеките на здравната каса, както е било в миналото, трудно може да функционира в условията на настоящата здравна система и не е по възможностите на община с мащаба на Елена. Именно опитите за поддържане на такова здравно заведение, несъобразени с реалността, преди години доведоха до фалита на дружеството.

Повече от 6 години се чака реализацията на мащабния проект на Министерството на здравеопазването за модернизацията на спешната помощ. За целите му община Елена е дарила терен в близост до сегашната сграда, но и до момента изпълнение няма.

Източник: Община Елена

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.