ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕХВЪРЛИ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЧАСТ ОТ БИВШИЯ ТЕКСТИЛЕН ТЕХНИКУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО „КРИСТО И ЖАН – КЛОД“

keioveМинистерският съвет обяви част от имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли на Община Габрово за създаване на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан – Клод“.

Частта от имота се намира в град Габрово, ул. „Брянска“ № 72 и представлява четириетажна сграда с площ 2 737 кв. м.

„Центърът ще съдържа както документална изложба за историята на семейство Явашеви в Габрово и детството на Кристо, така и изложба, представляваща изкуството на Кристо и Жан - Клод. Близостта на сградата до Музея на хумора и сатирата, създава предпоставка за оформяне на културен комплекс“, се казва още в решението на Министерския съвет на 12.10.2022 г.

Припомняме, че през 2013 г. Общинският съвет задължи кмета на Габрово да предприеме действия за създаване и изграждане на Център за модерно изкуство, през февруари 2021 г. даде съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост, за изграждане на Центъра, върху имота на бившия Техникум по текстил, а през октомври същата година единодушно подкрепи предложението за създаване на филиал „Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“ към Музей „Дом на хумора и сатирата“- Габрово.  

Източник: Община Габрово

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.