ЕДИН ВЕК ЕСЕНЕН ПАНАИР В СЕВЛИЕВО

5620 5244Есенният панаир на Севлиево има дълга история. Петъчните пазари и пролетният панаир в Севлиево cа известни още преди Освобождението. Пролетният панаир се провежда по време на Великденските празници, в деня Разпети петък в местността „Сър пазар". Осъществявани са предимно покупко-продажби на едър и дребен добитък от страна нa селските стопани, а също и снабдяване с необходимите им занаятчийски произведения, изработвани в града.

След настъпилия икономически подем в началото на 20-те години на ХХ век, започва да се чувства нужда и от есенен панаир, тъй като това е най-богатият сезон, който дава възможност не само за широка покупко-продажба на животни, но и за много други селскостопански продукти. По тази причина през 1922 г. група севлиевски граждани правят искане пред Общинския съвет за провеждането на такъв панаир. Общинският съвет дава съгласието си и определя дните около Петковден – между 25 и 30 октомври. Така за първи път е проведен през 1922 г.

Поради липсата на опит у организаторите и някои други трудности, проведеният Първи есенен панаир в Севлиево е сравнително слабо посетен. През следващата 1923 г. са осигурени допълнителни постройки, подслон и храна за гостите на панаира, устроена е и говедовъдна изложба, надбягвания с коне, народно веселие. Предизвикан е голям интерес и масово посещение.

Обстоятелството, че панаирът е посещаван и от търговци от европейска Турция и Гърция, дава основание в докладите на Окръжните управители в края на ХІХ век да бъде определян като един от най-големите панаири в Княжеството.

През 1927 г. към панаира е организирана изложба на земеделски и промишлени изделия, осигурено е за пристигащите от страната гости намаление на билетите по влаковете до Габрово и Павликени. В проведената изложба участвали над 80 изложители, но все пак в центъра оставала търговията с животни. За пръв път по време на есенния панаир през 1927 г. над града лети самолет, разпръсква реклами, вози любопитните граждани и участници. Общинският съвет в Севлиево отпечатва албум, който популяризира града и достиженията му по това време.

Постепенно есенният панаир в Севлиево остава традиционен, утвърден е от Министерството на земеделието и има важно значение за развитието на икономиката на Севлиевския край.

През периода до Втората световна война се организират изложби на породисти екземпляри, което спомага за подобряването на племенния състав на животните в района, продават се много занаятчийски стоки.

Панаирът продължава да се провежда и след 1944 г. През 1956 г. е уредена и голяма селскостопанска изложба.

Източник: Община Севлиево

 

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.