САНИРАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА - ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ПРОЕКТ В СЕВЛИЕВО

5609 5234Започва изпълнението на проект ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Севлиево, към ОД на МВР - Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж. к. "Митко Палаузов" бл.4, гр. Севлиево“. Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 на стойност 1 493 189.11 лв. с ДДС.

Това е дълго чакан момент, тъй като Община Севлиево кандидатства за финансиране през месец април 2020 г. по процедура BG16RFOP001-2.003 - „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”. Класирането се извърши на конкурентен принцип между общините на 28 града, опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, като в резултат проектът беше одобрен, но оставен като резерва поради недостатъчен финансов ресурс към онзи момент по програмата.

Проектът беше подаден през април 2020 г. и въпреки многократните опити на Общината да го финализира, това не се случи в продължение на две години, независимо от уверенията на предишни министри за това. Проблем след този дълъг период вече са договорените цени, които не са адекватни на сегашните условия и затрудняват изпълнението на проекта.

„Целта на проекта е да се повиши енергийната ефективност на сградите, чрез достигане на клас на енергопотребление „С“ с което да се постигне намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, подобряване на жизнената среда на 93 домакинства на многофамилната жилищна сграда и осигуряване на условия на работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие“, коментира кметът д-р Иван Иванов.

Източник: Община Севлиево

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.