КМЕТЪТ НА ГАБРОВО Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КУЛТУРА НА ЕС (SEDEC)

DSC05786На 3 октомври Таня Христова беше избрана за председател на Комисията за социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) към Европейския комитет на регионите. Кметът на Габрово ще председателства работата на комисията в продължение на 2,5 години, втората половина от настоящия петгодишен мандат на комисията. В новата си роля г-жа Христова ще ръководи работата на регионите и градовете в ЕС по широк кръг от теми, включително заетост и социални политики, образование и обучение, култура, равенство и политика за младежта, както и научни изследвания, иновации и изкуствен интелект.

Говорейки след назначаването си, кметът на Габрово каза: „Бъдещите избори на ЕС трябва да се вземат според това, което нашите граждани изискват. Това е основното наследство на Конференцията за бъдещето на Европа, както и духът на нашата работа в Европейския комитет на Регионите и особено в SEDEC. Необходимо е да се ангажираме с градовете и регионите, за да отговорим на постоянните изисквания за равни възможности и достойни условия на труд, да признаем изключителния ентусиазъм на по-младите поколения за изграждане на по-приобщаващи и човешки общества. Насърчаването на научните изследвания, качественото образование и иновационните екосистеми, където науката среща креативността са ключовите инструменти, които промотираме в нашите ежедневни дейности в SEDEC. Моят ангажимент е да работя, ръка за ръка с регионалните и местните лидери, с партньорите организации от ЕС, университети и МСП, за да превърнем нашата визия в една страхотна история на успеха."

Таня Христова вече ръководи работата на изнесеното заседание на Комисията SEDEC, което се състоя в Бърно, Чехия.

Източник: Община Габрово

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.