ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА КМЕТСТВО КМЕТОВЦИ

water 839590 960 720541 000 лева осигури Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Община Габрово за изпълнение на проект за реконструкция на водоснабдяването на съставните села от кметство Кметовци - Боженци, Кметовци, Черневци и Трапесковци.

При съществуващата схема на водоснабдяване на селата от кметството, само с. Боженци е директно захранено от язовир „Христо Смирненски", останалите села се водоснабдяват от местни водоизточници.

През 2009 г. е направено част от трасето по проекта - от напорен резервоар Боженци до напорен резервоар Трапесковци. С осигуреното от МРРБ финансиране ще бъде изпълнен целият обект.

След завършването на инвестицията, всички съставни села в кметство Кметовци ще бъдат свързани с язовир „Христо Смирненски“.

Източник: Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.