В СЕВЛИЕВО ЗАЛЕСИХА 55 ДЕКАРА НОВИ ГОРИ

4575 4067Служители и работници към ДЛС „Росица“ – Севлиево изпълниха планираното есенно залесяване, което се осъществи с интензивни темпове, въпреки неблагоприятните метеорологични условия напоследък. 55 декара нови гори са създадени в обхвата на стопанството. На площ от 50 дка залесителните дейности са извършени с цел подпомагане на естественото възобновяване с устойчиви местни дървесни видове. Засадени са различни видове дъб, като дъбовите семена са добити от семепроизводствени насаждения на територията на стопанството.

Тази година акцент бе поставен и на културите от тополи. Тези видове имат висока производителност и ефект, тъй като са бързорастящи и са с голямо значение за удовлетворяване на обществените нужди от дървесина. Тополовите фиданки, залесени върху 5 дка, са произведени в един от сертифицираните разсадници към Северноцентралното държавно предприятие в Свищов. Новите тополови масиви са в землището на с. Ловни дол.


Общо 3000 новозалесени декари в обхвата на предприятието в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград ще бъдат факт в края на годината.

Източник: Община Севлиево

© 2020. All Rights Reserved.