КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОТНОВО ЩЕ РЪКОВОДИ БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В КОНГРЕСА НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ

DSC05935Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев  бе избран отново за ръководител на българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа. Негов заместник ще бъде кметът на община Каварна, г-жа Елена Балтаджиева. И двамата бяха избрани с пълно мнозинство от състава на делегацията при проведеното онлайн гласуване на 16 декември. Мандатът на избраното ръководство е пет години - 2021-2026 г. На онлайн заседанието титулярните представители на делегацията бяха разпределени в трите основни комисии на Конгреса: по наблюдение, по управление и по актуални въпроси. Обновителната сесия на Конгреса, която е първата възможност за участие на новата делегация в работата на Конгреса, e планирана за март 2021 г.

Кандидатите на Република България за представители и заместник-представители в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г. бяха одобрени с Решение на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. Българската делегация продължава да бъде представлявана от 12 делегати - 6-ма представители и 6-ма заместник-представители. Одобрените кандидатури бяха предложени от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Обновеният състав на делегацията отразява резултатите от последните местни избори и е съобразен с ревизираната Харта на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, както и с Правила и процедури на Конгреса.

На онлайн конференция на Конгреса, организирана на 7 декември, кметът на Елена и ръководител на делегацията ни в Конгреса на местните и регионални власти  участва в дебат за ,,Ролята на местните и регионални власти - в отговор на кризата“.

,,Днес, всички се надяваме, че ваксината ще върне живота ни към „нова", но по-позната реалност. В същото време последствията са сериозни и повечето от нас сега се справят с втората вълна на положителни случаи. За нас, местните власти, пандемията има два важни аспекта: въздействието върху местните финанси и значението на координираните усилия.“ Инж. Млъзев е споделил още, че усилията на местните власти и общности за икономическо и социално възстановяване следва да бъдат подкрепени от централните власти. Възлагането на допълнителни отговорности без ресурсно осигуряване крие риск за предоставянето на услуги и за процесите на децентрализация като цяло. Налични са множество инструменти в сферата на финансите и данъчната политика, които могат да се адаптират и приложат в тази връзка. Освен ресурси, важно е местните власти да имат необходимото ниво на автономия за вземане на решения по места и гъвкавост в прилагане на мерките, наложени на национално ниво. Той е изтъкнал още, че ,,В перспектива кризата е и възможност за подобряване на местните услуги и за насърчаване на местното развитие в дългосрочен план. За да направим това, трябва да разберем по-добре въздействието на COVID на местно ниво и да идентифицираме успешните регионални практики''.

По информация на Община Елена

© 2020. All Rights Reserved.