ОДОБРИХА ПРОЕКТ НА ГАБРОВО ЗА ФЕСТИВАЛИ В КВАРТАЛИТЕ

DSC0786415775Проектът на Община Габрово „ФестивалНО в квартала“ получи одобрението на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Идеята е да се създадат нови форми и пространства за култура в градска среда, чрез които да се привлече повече публика.

Планирани са събития в пет габровски квартала – „Младост“, „Бичкиня“, „Христо Ботев“, „Дядо Дянко“ и „Шести участък“. Там ще се проведат различни музикални вечери, спектакли, ателиета, демонстрации, събития за кулинарно изкуство, занаяти и др. Най-доброто от програмите ще бъде представено при турнета в градове от региона.

Акцент в дейностите ще са пет визуални артисти от България и Норвегия, които ще направят творчески инсталации на няколко места в града. Местните културни организации и творци ще участват в обучение за работа с публики.

Финансирането е в размер на 383 231.45 лв. Средствата се отпускат безвъзмездно по процедурата „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Дейностите ще се реализират в партньорство с норвежкия инкубатор за стартиращи предприемачи „Осло Интернешънъл Хъб“ и местните организации – Народно читалище „Будителите 2017“ и Фондация „От БГ“. Предстои подписване на договор по проекта. Срокът за изпълнение е две години.

Източник: Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.