ТАНЯ ХРИСТОВА ПОДПИСА ДОГОВОРА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГАБРОВО

dgr newsКметът на Габрово Таня Христова подписа договора за модернизацията на уличното осветлението на град Габрово, което ще бъде изцяло подновено с енергийно ефективно, а управлението му обезпечено от интелигентен софтуер.

Договорът е с гарантиран резултат, което означава, че цената за изпълнението му следва да се изплати от реализираните икономии за разход на електрическа енергия.

Избраният изпълнител на дейностите по проектиране и внедряването на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на системата за осветление на град Габрово е ДЗЗД ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ – ЕНЕРПРОМ.

Инвестицията включва:

- Подмяна на уличните и парковите натриеви осветители с нови енергийно ефективни LED осветителни тела;

- Изграждане и монтаж на нови касети, извън съоръженията на енергоразпределителното дружество за улично осветление на подходящо място, в това число комутационната апаратура;

- Изграждане на нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парковото осветление;

- Поддръжка на системата за улично осветление, реализирана в резултат на инвестицията, за срока на изплащане на инвестицията, след въвеждане в експлоатация на енергоспестяващите мерки.

При реализиране на предвидените инвестиции се предвижда гарантираната годишна икономия на енергия от уличното осветление на град Габрово, при оптимално потребление, да е 1 705 670 kwh на година.

Източник: Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.