ВКЛЮЧЕТЕ СЕ ВЪВ ВТОРИЯ МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ КОД ЗАНАЯТИ

2nd online seminarВторият междурегионален семинар по проект КОД ЗАНАЯТИ  („Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП”) на тема: „Как да получим достъп до нови пазари и клиенти?” ще се проведе онлайн на 16 и 17 декември 2020 г., от 11.00 до 13.00 часа българско време (10.00 - 12.00 CEST).

Българските партньори в проекта ще представят добри практики по темата от региона на Централна Стара планина. Работният език е английски.

Участието в събитието е безплатно и става след регистрация на https://www.interregeurope.eu/craftscode/events/event/4038/2nd-crafts-code-interregional-thematic-seminar/

КОД ЗАНАЯТИ (CRAFTS CODE) с водещ партньор Община Флоренция (Италия) има за цел да развие потенциала и конкурентоспособността на малките и средни предприятия от сектора на занаятите и чрез въвеждане на иновации да намали риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства. В България КОД ЗАНАЯТИ се реализира от РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката чрез Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".

© 2020. All Rights Reserved.