ТАНЯ ХРИСТОВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА КОМИСИЯ НА КР

CoR 1024x683През изминалата седмица се проведоха онлайн заседанията на три от комисиите на Европейския комитет на регионите (КР). Таня Христова - кмет на Община Габрово и титулярен представител на българската делегация в КР, участва в работата на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура. Тя благодари на ЕК и комисар Мария Габриел за изработването на Съвместния план за действие - план за действие между КР и ЕК за стимулиране на изследователската дейност и иновациите на местно и регионално ниво, който цели да предостави на регионите и градовете най-новите данни и знания, да им помогне да се справят с разделението по отношение на иновациите, изтичането на мозъци, неравенствата в образованието и с изпълнението на политическите приоритети на ЕС, като Зелената сделка. Таня Христова постави акцент върху три основни въпроса, свързани с кохезията и периферните райони на ЕС, които до голяма степен важат и са от значение за всички:

  • Необходимост от повече конкретна помощ под формата на образователни и изследователски системи за бързо развитие на Европейското изследователско пространство и дигиталните иновационни хъбове, особено на местно ниво;
  • ЕК да адресира по-активно проблема с изтичането на мозъци и ниския капацитет на редица университети, малки и средни компании за участие в програма Хоризонт Европа чрез разширяване на мерките и създаване на такива за местното ниво; 
  • Проблемите на културната индустрия в контекста на пандемията от коронавирус - очаква се ЕК да повиши информираността за този проблем и да се създаде серия от нови проекти, подобни на т.нар. “нов европейски Баухаус”, предложен от ЕК. Обезпокоителен е фактът, че културните индустрии почти не намират място в националните плановете за финансиране на възстановяването. Има необходимост от повече усилия и оказване на въздействие върху националното ниво за разрешаването на този проблем.

Марку Маркула (Финландия) отличи добрия пример на Габрово в организирането на Лагер за иновации за пета поредна година и успешното използване на различни проекти и съвместни инициативи за сътрудничество с ЕК, основно в сферата на обмен на знания, платформи и др.

 По информация от Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.