КМЕТЪТ ОТКРИ ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

4556 4048Успешно приключване на дейностите по проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" отчете Общинската администрация в Севлиево на финалната пресконференция и церемония по откриване на обекта. Лентата преряза кметът д-р Иван Иванов.

На церемонията на 23 ноември 2020 г. присъстваха председателят на Общинския съвет в Севлиево г-жа Здравка Лалева, зам.-кметовете на Община Севлиево г-жа Невена Тодорова, инж. Красимира Йорданова и Ахмед Мехмедов, Румяна Дъчева – секретар на Община Севлиево и изпълнителите по проекта.

Водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Спас, който нарече да има благоденствие и здраве.

„Въпреки трудната година и обстоятелствата около пандемията, завършваме успешно“, каза кметът д-р Иван Иванов. Той изтъкна предимствата от проекта, с които са подобрени условията за работа в администрацията. „Това е четвъртият проект, който Общината изпълнява по тази мярка. Предстоят още два проекта, които Община Севлиево подготви и вече са одобрени. Сключихме договори с управляващия орган и изпълнителите за санирането на още шест жилищни сгради. С това показахме, че използваме всички възможности, които ни предоставят оперативните програми - да привличаме външно финансиране и да продължаваме да обновяваме обществените и жилищни сгради“, подчерта д-р Иванов.

С реализирането на проекта ще се повиши енергийната ефективност на сградата на Община Севлиево, ще се намалят разходите за енергия, експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл значително ще се увеличат.

По проекта е направена топлинна изолация на стените от вътрешната страна на сградата, подменена е съществуващата дървена, метална и старата алуминиева дограма с нова алуминиева дограма. Входните врати са сменени със система от алуминиев профил, с прекъснат термомост и стъклопакет.

Таванската плоча и покривната плоча са изолирани. Сменени са  тръбите на отоплителната инсталация, радиаторите, колекторите и циркулационните помпи са изцяло сменени с нови, както и терморегулиращите вентили и обезвъздушители на всички отоплителни тела.

Изпълнението му ще допринесе за достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в публичната инфраструктура, с което условията за живот и работната среда ще бъдат в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Стойността на проекта е 1 138 213.31 лв. Средствата са предоставени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна Ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“, на ОПРР.

Източник: Община Севлиево

© 2020. All Rights Reserved.