ПРОБНО СТАЖУВАНЕ НА БЪДЕЩИ ЛЕСОВЪДИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

384d40a35806de1d1fe854b3ee846eec LУченици от 8 клас на НПГГСД ,,Сава Младенов“ от специалност ,,Горско стопанство и дърводобив“, професия ,,Техник – лесовъд“, проведоха своето първо „пробно стажуване“ в Община Тетевен. „Пробното стажуване“ е една от дейностите на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Инж. Цветомир Симеонов - ръководител дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ при Община Тетевен и неговите колеги споделиха опит и обясниха на учениците в какво се състои тяхната работа. От своя страна младежите разказаха какво ги е накарало да продължат своето образование в сферата на горското стопанство и защо са избрали именно НПГГСД ,,Сава Младенов“ и Тетевен.

Вече две години Община Тетевен е в партньорство с професионалната гимназия за реализирането на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

По информация от  Община Тетевен

© 2020. All Rights Reserved.