ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО ОТКРИВА МОДЕРЕН ТЕХНОПАРК

centur za kompetentnostПървият извънстоличен технологичен парк в страната ще бъде открит официално в Габрово на 20 ноември 2020 г. Церемонията ще се състои от 14:00 часа пред реконструираната сграда на ул. „Доктор Илиев-Детския“ № 5.

С инвестиция по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е изградена модерна научна инфраструктура с високотехнологично оборудване.

За 1 823 602 лв. са въведени мерки за енергийна ефективност чрез фотоволтаични и соларни панели, монтирани са термопомпени и климатични системи, сградата е топлоизолирана. Обособени са четири лабораторни комплекса с измервателни уреди и технологично обзавеждане на стойност 4 203 780 лв.

Техниката ще се ползва за научно-приложни изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и за обучение на студенти и докторанти. Лабораториите ще са достъпни и за бизнес организациите, като се предвижда част от тях да бъдат акредитирани.

Общата стойност на проекта Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е 23 569 719.17 лв. Технически университет – Габрово е водеща организация и работи съвместно с шест партньора – наши университети, институти на Българската академия на науките и местни компании.

Във връзка с противоепидемичните мерки събитието ще може да се гледа чрез директно излъчване в платформата Microsoft Teams на следния линк: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Aa408e1348c9247b4ae73afc0bbe9d30d%40thread.tacv2%2F1605100334107%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ee8655fc-d01a-44f9-91f2-b8834133fbae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6bc9998e-b73d-4d9c-974f-16c9d0e82385&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

В церемонията ще участват представители на централни и местни органи на властта, научните среди, бизнеса и партньорски структури. Чрез онлайн връзка ще се включат образователният министър Красимир Вълчев и българският еврокомисар Мария Габриел.

На същата дата от 15:30 до 16:30 часа ще се проведе онлайн информационен ден по проекта, където ще бъдат представени дейностите и научната програма. Срещата може да се проследи на следния линк:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ad8870cf57bf941adafd46726b7989922%40thread.tacv2%2F1605100417003%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ee8655fc-d01a-44f9-91f2-b8834133fbae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cf6e240a-3230-45a0-9351-c629cbdea6ed&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Източник: Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.