ОДОБРИХА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА СОСТРА

sostraНа 9 ноември 2020 г. стана ясно, че разработеното от Община Троян проектно предложение „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация” е одобрено по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“

Проектът е на обща стойност 2 103 077,62, в т.ч. безвъзмездна финансова помощ 1 475 525,42 лв., финансов инструмент (кредит) 405 763,80 лв. и собствено участие, осигурено от Община Троян 221 788,40 лв. Срокът за реализация на проекта е 24 месеца. Неговата реализация ще допринесе за развитието на конкурентоспособната туристическа атракция „Археологически комплекс Состра“, село Ломец, община Троян, чрез: Консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи в зоната на римски кастел Состра и Римски път; Изграждане на пешеходен ж. п. прелез, с който да се преодолее разделянето на крепостта Состра на две части; Изграждане на посетителски център с оборудване; Паркинг с площ 825 кв. м., около 40 места за посетители; Строителен надзор и авторски надзор; Доставка на обслужващ автомобил; Доставка на техника и програми за превод и екскурзоводски услуги; Подпомагане развитието на туристическите продукти и пазарна информация (маркетингови проучвания и анализи, рекламни стратегии, рекламна дейност и др.)

Реализирането на проекта ще е още една стъпка към превръщане на комплекса в атрактивна, посещавана и разпознаваема забележителност за туристите от цялата страна.

Предстои кметът на Общината Донка Михайлова да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договор за кредит.

Източник: Община Троян

© 2020. All Rights Reserved.