ОБЯВЕН Е КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО В ОРЕШАК

nihzpiНа основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №224/29.10.2020 г. на Общински съвет – Троян, Община Троян обявява конкурс за избор на управител на „Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД, с. Орешак. 

Конкурсът ще се проведе на три етапа: 1. Предварителен подбор на кандидатите по документи; 2. Представяне на концепциите за развитие на националното изложение за тригодишен период; 3. Събеседване.

Проверка на съответствието на представените документи ще се извърши на 5 януари 2021 г., а на 7 януари 2021 г. от 09:00 часа е представянето на бизнес програмите за развитието и дейността на дружеството и събеседването с кандидатите.

Обявата е публикувана на официалния сайт на Община Троян: http://www.troyan.bg/kariera/3813-obyavlenie-za-konkurs-za-izbor-na-upravitel-na-qnatzionalno-izlozhenie-na-hudozhestveni-zanayati-i-izkustvata-oreshakq-eood-s-oreshak.html

© 2020. All Rights Reserved.