ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗАПОЧВА ПРОВЕРКИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС

auto 5638401 1920Излезли от употреба моторни превозни средства нямат място на улици, зелени площи, детски площадки и на други терени общинска или държавна собственост. В повечето случаи собствениците просто забравят за негодните вече леки автомобили, които затрудняват нормалното движение и създават неудобства по всяко време на годината.

През зимата излезлите от употреба моторни превозни вече стават сериозна пречка и най-често заради тях снегопочистващите машини заобикалят тесни улици в града и селата. Преди да е паднал първият сняг, община Елена напомня на собствениците и ги приканва в двуседмичен срок да освободят улици, тротоари, детски площадки, паркинги и други общински площи от излезлите от употреба неправомерно паркирани автомобили.

Със заповед на кмета на общината инж. Дилян Млъзев е назначена комисия за извършване на проверки на излезли от употреба моторни превозни средства и санкциониране за неправомерно паркирани автомобили в зелените площи, детски площадки, терени общинска или държавна собственост.

Комисията ще извършва периодично оглед и ще прави предписания на собствениците за преместване на превозните средства. За всяко МПС, за което е направено предписание се съставя констативен протокол за техническото му състояние. С направеното предписание започва да тече 14-дневен срок за преместване на МПС.

В случай, че собственикът не е изпълнил предписанието в 14-дневния срок, въз основа на констативния протокол за техническо състояние на МПС, кметът на общината издава заповед за принудително преместване на превозното средство. Определеното за целта място е дворът на общинското дружество „Буковец“. На собственика се съставя акт за административно нарушение, като глобата е от 300 до 1000 лева.

Източник: Община Елена

© 2020. All Rights Reserved.