КОД ЗАНАЯТИ В ТЪРСЕНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА ПО ТЕМА 1

86381602 1771687292955558 3825111012122558464 o

На 5 февруари 2020 г. екипът на проект КОД ЗАНАЯТИ се срещна в Елена с майстори занаятчии, представители на Министерство на икономиката, творчески обединения, общински администрации и специализирани музеи от РСО „Централна Стара планина”.

Повече от три часа участниците в работната среща разговаряха откровено до колко е възможно да се възстановят някои от традиционните технологии и в същото време да се модернизира занаятчийското производство, за трудностите да бъдеш едновременно творец и мениджър, за успешни начини за продажба в България и чужбина на ръчно изработени изделия, за предизвикателството да работиш самостоятелно и за необходимостта от доверие към партньорите.

В търсене на инициативата, която може да бъде посочена като добра практика по темата „Как да подобрим маркетинговите и технологичните иновации в сектора на занаятите?”, занаятчийската общност и експертите от общините направиха доста удачни предложения. В резултат от последвалите дискусии се постигна общо съгласие, че трябва да се направи избор между следните два бизнес модела:

1. На занаятчия, който е организирал изцяло затворен цикъл на работа (от производството на суровия материал до продажбата) и пази доброто си име като прави всичко сам и

2. На занаятчия с малко предприятие, в което повечето процеси са механизирани, а за формоване на определен вид изделие използва устройство, измислено и конструирано от него самия.

Ръководителят на проекта Мариела Петрова пое ангажимента да се свърже с консултиращия партньор от Белгия и да информира всички заинтересовани лица за неговата позиция кой модел на работа би бил по-полезен за останалите европейски партньори от проект КОД ЗАНАЯТИ.

© 2020. All Rights Reserved.