ТАНЯ ХРИСТОВА: „ГАБРОВО МОЖЕ ДА Е ПИЛОТНА ОБЩИНА ЗА ТЕСТВАНЕ НА Е-СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ“

Knowledge City20 1„Община Габрово може да е мястото, където да се тества пилотно електронен модел на строително разрешение. През годините полагаме сериозни усилия за дигитализиране на немалко от процесите и можем да гарантираме прозрачност и липса на субективност при такава процедура.“ Това предложение направи кметът Таня Христова по време на участието си в конференцията „Knowledge City 2020 – градове на бъдещето“.

„В много държави, преди да се формализира една норма, се прилага период на тестване, за да се види дали ще работи успешно и дългосрочно. Смисълът на дигитализацията е наличната информация да се ползва по най-правилния начин, за да се гарантират интересите на всички.“, каза Таня Христова в отговор на инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, относно идеята за въвеждане на електронно строително разрешение в общините. Според Шопов това би довело до намаляване на цените на имотите, защото ще се увеличи предлагането, както и до повишаване на качеството при спазване на законовите срокове.

Кметът Христова подчерта ролята на администрацията в създаването на благоприятни условия за развитие на бизнес и даде за пример партньорството с „Клъстер Тракия икономическа зона“, с който в началото на годината Община Габрово подписа меморандум за сътрудничество.

„Щастлива съм, че в последните години предприемачите и общинската администрация в Габрово си говорят. Пример в тази посока е сдружението на бизнеса, Общината и Техническия университет „Амбициозно Габрово“, което вече предоставя стипендии на студенти и има намерение да развива научноизследователската и иновационната инфраструктура.“, обяви Таня Христова. Като член на Европейския комитет на регионите тя отбеляза, че на практика могат да се изпълняват политики от Многогодишната финансова рамка за по-устойчиво развитие на модела до 2050 г., с който ще се постигне по-добро качество на живот. Според нея е необходимо градовете и България да имат повече видимост и разпознаваемост като добро място за правене на бизнес.

По думите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, от влизането на България в Европейския съюз до днешна дата за модернизиране на градовете и регионите, само по линия на оперативните програми за регионално развитие и трансгранично сътрудничество, в страната ни са инвестирани над 5.6 млрд. лв.

По информация он Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.