ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБОСОБИ ПЛОЩАДКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВА

sn23 1Община Луковит обособи пет специализирани площадки в град Луковит за разделно събиране на зелени и строителни отпадъци от домакинства. Целта на инвестицията е да се разделят различните по вид отпадъци съгласно действащото екологично законодателство, да се намали количеството на депонираните смесени битови отпадъци, както и да се постигне максимално оползотворяване на същите. Общинското предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ ще се грижи за своевременното изпразване и поддържане на съдовете. До началото на пролетния сезон контейнери за разделно събиране ще бъдат поставени и в селата на територията на общината.

Всяка от петте специализирани площадки в град Луковит е снабдена с контейнер (в зелен цвят и надпис) за зелени биоразградими отпадъци и с контейнер (в сив цвят и надпис) за строителни отпадъци. Отпадъците трябва да се изхвърлят само в контейнерите, а не около тях. Инсталирано е осветление и видеонаблюдение.

Зелените отпадъци са треви, цветя, листа, клони, храсти, шума и др., като оборският тор не се причислява към тях. Строителни отпадъци са тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия и др. Найлон, изолация и др. подобни не спадат към тях.

Важно е да се знае, че на площадките трябва да се изхвърлят само отпадъци от малки ремонти на домакинства, подрязване на дръвчета и др. При извършване на основен жилищен ремонт, собственикът следва да наеме камион или отделен контейнер от специализирана фирма, след което отпадъците да бъдат извозени до регионалното депо в Луковит.

Досегашната практика за изхвърляне на клони, лозови съчки, растения от градините, тухли, плочки и т.н. около контейнерите за битови отпадъци ще подлежи на санкции и издаване на актове за административни нарушения.

Община Луковит апелира за пълно съдействие от страна на населението за използване на новите площадки при спазване на горепосочените правила. Основният европейски принцип в тази област гласи, че замърсителят плаща. Всяко нарушаване на правилата от страна на гражданите води след себе си ползването на човешки и технически ресурси, осигурени от Община Луковит и съответно финансово обезпечени от общинския бюджет. Това от своя страна единствено може да резултира в повишаване размера на такса „битови отпадъци“.

В тази връзка, при откриването на площадките миналата седмица, директорът на регионалното депо Ивайло Иванов напомни, че в много европейски страни гражданите своевременно сигнализират при нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от страна на своите съседи, защото всяко неустановено индивидуално нарушение, води до групово последствие, т.е. всички плащат.

По информация от Община Луковит

© 2020. All Rights Reserved.