ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА ЯЗОВИР „СИНКЕВИЦА“

Sinkevica press1Строително-ремонтните работи по превенция и управление на риска от наводнения на язовир „Синкевица“ бяха представени на пресконференция в присъствието на общинския екип, фирмите изпълнители, представители на институции – ангажирани с темата, общински съветници и граждани.

По думите на ръководителя на проекта инж. Мария Стоева с цялостния ремонт ще се увеличи надеждността и устойчивостта на язовирната стена и преливника, ще се заздрави водният и сухият откос. „По проекта ще бъде изградена контролно-измервателна система за наблюдение в реално време на язовирната стена и водохранилището – такава в момента липсва. Ще монтираме и чугунена вертикална рейка на водовземната кула за визуално наблюдение на водното ниво в язовира.“, разясни подробностите инж. Стоева.

След рехабилитацията основният изпускател ще заработи на входа с изправен савак, а на изхода с работещ шибърен кран. Преливникът, бързотокът и енергогасителят ще бъдат ремонтирани с почистване на растителността и частичен ремонт на стоманобетоновото тяло на преливника. Предвидено е ново електрозахранване и осветление на короната на язовирната стена и стълбището към нея. Ще бъдат монтирани нови предпазни парапети на моста и по цялата дължина на короната, стъпалата ще бъдат ремонтирани. Обрушените участъци по дренажната призма ще бъдат възстановени. Достъпът на моторни превозни средства към короната на стената ще е регулиран с бариера.

„Синкевица“ е единственият язовир, който остана общинска собственост. Вярвам, че следващите стъпки ще бъдат в посока интелигентни решения – чрез съвременни методи да се предоставя информация за нивото на реките, за да може да се предприемат мерки навреме. Считам, че са необходими повече средства за превенция, отколкото за управление на кризи.“, коментира кметът Таня Христова. Тя съобщи, че облагородяването на общинската територия на прилежащия парк е част от инвестиционните намерения на Община Габрово.

По време на ремонта не се предвижда източване на язовира.

През миналата година Община Габрово подписа договор по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., откъдето ще бъдат предоставени безвъзмездно 350 611.66 лв. за яз. „Синкевица“.

По информация от Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.