„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ В ТРОЯН

dc7634c6a33153497955bf231b2cbceeНа 4 февруари стана ясно, че Община Троян ще получи финансиране от Проект „Красива България“ за ремонт на детската ясла в града.

Проектът е на стойност до 330 000 лв. и предвижда изпълнение на цялостен вътрешен ремонт. Ще се подменят ВиК, ОвК и електро инсталациите, както и настилки, облицовки, стенни покрития и дограми. Ще се ремонтират и обновят сервизните помещения. Предназначението на помещенията ще се запази. Община Троян ще участва с 63,50 % съфинсиране.

С финансиране от „Красива България“ през миналата година бяха изградени нови, модерни детски площадки в ДГ „Синчец“, а през 2020 г. идва ред за обновяването и модернизирането на сградата, в която се осъществява отглеждането, възпитанието и обучението на най-малките троянски деца (от тримесечна до тригодишна възраст).

По информация от Община Троян

© 2020. All Rights Reserved.