ТАНЯ ХРИСТОВА ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ НА СЕСИЯ НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

KR SEDEKНа 11 февруари започна работа Европейският комитет на регионите (ЕКР). Първото заседание на новия състав на европейския орган на регионите има учредителен характер, а в рамките на пленарната сесия делегатите ще изслушат няколко становища на ЕКР: относно „Пакет „Разширяване" за 2019 г.", за „Приносът на регионите и градовете за развитието на Африка", становище за укрепването върховенството на закона, позиция в рамките на диалога „Към устойчиви квартали и малки общности” и още няколко доклада, възложени от предишния състав на Комитета.

Комитетът на регионите се състои от 350 членове, разпределени между страните с фиксирана квота. Предстои състава на своите делегации да попълнят Белгия, Германия, Малта, Полша и нашата страна.

Още през предходната година ръководният орган на НСОРБ взе единодушно решение членовете на българската делегация в ЕКР да бъдат определени от новия състав на Управителния съвет на Сдружението, който ще бъде избран от Общото събрание на 26 февруари 2020 г.

Изключение беше направено единствено по отношение на досегашния ръководител на делегацията – кметът на Габрово Таня Христова. На 30 септември 2019 г. тя беше избрана за председател на Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) и досегашния УС на НСОРБ прие да потвърди кандидатурата й и за новия състав на българската делегация в ЕКР, с оглед запазване на престижната й позиция, каквато представител на страната ни заема за първи път.

Република България участва в работата на Европейския комитет на регионите с делегация от 12 изборни лица от местната власт, чийто мандат е 5 години. Те се одобряват от Министерски съвет по предложение на Управителния съвет на НСОРБ. На всеки четири години, след провеждането на местни избори, се извършва частична актуализация на състава на делегацията. Утвърдена практика е кандидатурите да се предлагат от новоизбрания състав на Управителния съвет на НСОРБ. На следващата сесия през месец март 2020 г., българската делегация ще участва в пълния си състав.

По информация от Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.