ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР И КМЕТ ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА ОБНОВЕНОТО СУ ,,ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ В ТЕТЕВЕН

IMG 3356С тържествена церемония в Тетевен инж. Таня Михайлова – Заместник-министър на образованието и науката и д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, прерязаха лентата на изцяло обновеното СУ ,,Георги Бенковски“. Ремонтът на най-голямото училище в общината стартира през март 2019 г. Строителните дейности бяха част от реализацията на проект на стойност 1 247 120,66 лв., финансиран по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Чрез изпълнението на проекта се осигури възможност за целодневна организация на учебния процес, като се подобри инфраструктурата, мястото за обучение и спорт, качеството на образователната среда и се повиши нейната привлекателност. В сградата на СУ „Георги Бенковски“ се извършиха строително-монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на външните стени, беше подменена съществуваща дограма, изгради се нова дървена покривна конструкция и топлинно изолиране на покривното пространство. Осъществи се конструктивно укрепване и усилване на основите на физкултурния салон, изграждане на нова отоплителна инсталация, подмяна на подови настилки, подмяна на електрическата система и др.

По информация от Община Тетевен

© 2020. All Rights Reserved.