ОБЩИНА ГАБРОВО КАНДИДАТСТВА ЗА РЕМОНТ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА РИМ

RIM Gabrovo 1Община Габрово подаде за оценка проектно предложение за ремонт, оборудване, нова експозиция и създаване на съвременни условия в Регионалния исторически музей, който е недвижима културна ценност от национално значение.

Кандидатстването е по процедурата „Развитие на туристически атракции“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Ако проектът бъде одобрен, се предвиждат ремонтно-реставрационни дейности по покрива и мансардния етаж, покривното осветление, подмяна на дограмите, цялостно вътрешно и външно пребоядисване, частично изкърпване на компрометираните мазилки на всички етажи в музея и др.

Благодарение на ремонта, след като се подобри температурният режим и спрат течовете и разрушаването на стените, залата за събития и предвиденият център за работа с деца ще могат да се ползват целогодишно.

Планирано е обновяване на оборудването на експозиционните площи и техника за конферентния салон. Посетителите ще могат да ползват двуезичен дигитален гид за историята на всеки експонат, ще бъдат поставени и информационни табели. Предвиден е 3D принтер за изработване на музейни сувенири, ще има и нов щанд за рекламни материали.

В експозицията за османския период атракции са 3D екрани с наслагване на стъкла, които ще показват габровските дервентджии, мома в сокай, ще пресъздават и отбраната на Шипченския проход от българските опълченци. Чрез холограмно изображение на стъкло посетителят ще може да се заснеме с ефектното сокайно забраждане. Мултимедия за 3D прожекция ще представя възрожденски дюкян с вграден оригинален шкаф с непознати габровски стоки, които ще бъдат отваряни, докосвани и разгадавани. Друга атракция ще позволи на посетителя да се качи на емблематичната сграда „Парахода“ на индустриалеца Пенчо Семов и да го управлява.

Предвижда се доразвиване на постоянната експозиция „Габрово и габровци“. Културните ценности ще бъдат представени в модерни витрини с реактивни стъкла за увеличение на образа, с подходящо осветление, реквизит и текстове. Атракция в експозицията с археологически ценности ще е прожекция за праисторическите обитатели на пещерата Бачо Киро. Ще бъде обособен кметски кабинет с възможност за посетителите да се заснемат в ролята на кмет.

Дечковата къща, която е част от Историческия музей, ще бъде газифицирана и ще се осигури достъпна среда за хората с увреждания чрез две мобилни рампи. На първия етаж в сградата ще се обособи ретро кафене.

Прогнозната стойност на проекта „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“ е 1 615 008,40 лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 365 008,40 лв., а 250 000 лв. трябва да бъдат осигурени чрез инвестиционен кредит съгласно изискванията на програмата. Срокът за изпълнение на дейностите е 2 години.

Според насоките за кандидатстване по процедурата общият предвиден размер на безвъзмездната финансова помощ е 98 530 686,39 лв. Подборът е конкурентен, като проектите се разглеждат по реда на подаването им. Към момента заявеният за предоставяне ресурс е достигнал 54,6% от предвидения.

Източник: Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.