НАЧАЛНАТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „КОД ЗАНАЯТИ” СЕ ПРОВЕДЕ В ТРОЯН

Работна среща в Троян, проведена на 9 януари 2020 г., постави наBCD 1146чалото на дейностите по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия” (КОД ЗАНАЯТИ) в България. Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства (МНХЗПИ) прие заинтересованите лица и екипа в своята зала, посветена на дарителите на музея. В организираното от РСО „Централна Стара планина” събитие участва и представител на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката.

Официалната част на срещата включваше приветствия към участниците от Елеонора Авджиева - директор на МНХЗПИ и Донка Михайлова - кмет на Община Троян, а оперативната бе подчинена на предварително известния дневен ред.

Мариела Петрова – изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина” и ръководител на КОД ЗАНАЯТИ, представи накратко проектите и инициативите в подкрепа на занаятчийския сектор, в които сдружението е участвало и предостави на участниците техни информационни материали и продукти. Най-голям интерес предизвика 3-томното издание с добри практики, разработено по проект ИНОКРАФТС с водещ партньор Община Флоренция.

Община Флоренция е водещ партньор и на проект КОД ЗАНАЯТИ. От последвалите презентации, на участниците в откриващата среща по проекта станаха известни другите партньори, неговите цели, фази, теми, инструментите за политики, върху които ще се въздейства и очаквани резултати. Присъстващите се запознаха и със специфичните изискванията, на които трябва да отговарят идентифицираните местни инициативи, за да бъдат представени като добри практики от България на европейските партньори от Италия, Унгария, Белгия, Ирландия, Финландия и Испания.

Последвалата дискусия с активното участие на всички присъстващи обхвана различни аспекти от актуалното състояние на сектор занаяти и предстоящата съвместна работа. Бяха коментирани предизвикателствата пред финансирането на микро, малки и средни занаятчийски предприятия от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и качеството на занаятчийската продукция, предлагана на българския пазар.

В края на събитието домакините от музея на занаятите показаха видеоматериали, заснети при работа на терен от техни уредници през 2019 г., в които впечатление правеха технологични нововъведения при производството и украсата на керамични съдове.

Преди закриване на работната среща се взе решение кога и къде да се проведе следващата среща на заинтересованите лица. Участниците в нея ще трябва да постигнат общо съгласие за инициативата, която може да бъде посочена като добра практика по темата „Как да подобрим маркетинговите и технологичните иновации в сектора на занаятите?”.

© 2020. All Rights Reserved.