ГОТОВО Е РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА НА ОБЩИНА ТРОЯН

brand book headerВодени от идеята, че корпоративният дизайн на Троян е визуален израз на ценностите на марката, Община Троян възложи разработване на цялостна комуникация на марката, която да следва основни принципи, които са описани в т.нар. Бранд ръководство. Единствено приложението на ръководството би спомогнало за изграждане на единна, добре позната марка със силно присъствие.

Като естествено и логично продължение за популяризиране и регламентиране на бранда и слогана на Община Троян, бе предприето създаване на каталог, регламентиращ употребата им. Каталогът („брандбук“), препоръчва и определя основните принципи, фото-стилове, основните елементи и пропорции, видовете патерн (шевица), дизайнерски принципи, употребата в бизнес документация и комуникация, рекламни носители и имплементирането им в рекламни сувенири.

Ръководството е разработено за всички визуално-комуникационни приложения на бранда на Троян. В него се съдържат описания за използването на основните идентификационни елементи, указания и спецификации за най-често срещаните приложения, като например рекламни, канцеларски материали, примери за ко-брандиране, рекламни носители, използване на шевица, цветове и др. В ръководството е упоменат и корпоративният фото-стил, принципи на дизайн и др.

Ръководството ще служи при издаването на рекламни материали и във всички случаи, в които брандът и слоганът биват употребявани. Тяхното използване може да се случва само по реда, описан в ръководството. Наличието на „брандбук“ спомага за унифицирането на бранда, слогана и патерна във всичките им форми на приложение.

Припомняме, че през октомври 2013 г., Община Троян патентова собствен бранд – „Троян, сърцето на Балкана“ за срок от 10 г. в Патентно ведомство на Република България. С изготвянето на „брандбук“ бе направена следващата стъпка към развитие на процеса за брандиране. За периода от 2013 г. до настоящия момент, Общината създаде и преиздаде множество рекламни материали и разпространи чрез множество рекламни канали бранда, слогана и патерна (шевицата). По този начин Община Троян популяризира и наложи дестинация – Троян като разпознаваема и предпочитана за отдих и туризъм. В този процес най-атрактивен и разпознаваем се наложи патерна, паралелно с това именно с него се появиха най-много имитации и злоупотреби. За да защити идентичността на патерна, Общината предприе дейности към патентоването му. Окончателното регистриране на шевицата, предвид цялостната процедура в Патентното ведомство, се очаква да приключи през 2020 г., като патента ще е за срок от 10 г.

Бранд ръководството и документацията към него може да видите на https://www.troyan.bg/brand-na-obshtina-troyan

Източник: Община Троян

© 2020. All Rights Reserved.