КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ПАМЕТНИК НА ЛЕВСКИ В ГАБРОВО

Gerb za saitС решение №116/23.12.2019 г. на Кмета на Община Габрово е открит Конкурс за идеен проект на обект: „Паметник на Васил Левски в гр. Габрово“.

Целта на конкурса е изготвяне на идеен проект за паметник – мемориал, увековечаващ личността и делото на Васил Левски, като със средствата на синтеза на архитектурата и монументалното изобразително изкуство се постигне въздействащо обемно-пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда.

Мястото за ситуиране на паметника е прилежащо на площад Игото. Това е едно от най-възловите кръстовища в града, където се пресичат улиците „Брянска“, „Юрий Венелин“, мостът Игото и ул. „Хаджи Димитър“ (участъкът под хотел „Балкан“). Теренът представлява част от внушителен скален венец и озеленена площ пред него, явяващи се своеобразна рамка на кръстовището.

Подробна информация за конкурса е достъпна на адрес: http://konkurslevski.gabrovo.bg/

Неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, свързани с процедурата, е осигурен в раздела на преписката в Профила на купувача на адрес: https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/konkurs-za-proekt/601-otkrit-konkurs-za-ideen-proekt-na-obekt-pametnik-na-vasil-levski-v-grad-gabrovo-2

Източник: Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.