ОБЩИНА ГАБРОВО КАНДИДАТСТВА ЗА РЕМОНТ НА ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР

Leten teatar prediОбщина Габрово подаде за оценка проектно предложение за основен ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане за създаване на младежки център на територията на бившия Летен театър. Кандидатстването е по процедурата „Изграждане на младежки центрове“ на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Предвиждат се неформални обучения на младежи между 15 и 29 години, международни инициативи за обмяна на опит, фестивали, услуги за млади хора, дейности с родители и деца. За изпълнението трябва да бъдат назначени най-малко 10 служители – управител на центъра, 5 младежки работници, 2 образователни медиатори и други.

Планирано е създаване на пространства за работа в пет основни направления – „Младежки хъб“, „Младежко лидерство“, „Култура, екология и творчески активности“, „Спорт и физическа активност“, „Здраве и благополучие“. Важно изискване при преустройството на сградата, в случай че проектът бъде одобрен, е да се изгради място за настаняване на 35 души – за гостуващи младежи, групи, състави. Предвиден е отделен терен за тази база, която ще е с топла връзка към основната сграда.

Прогнозната стойност на проекта „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ е 3 911 470 лв. Дейностите трябва да бъдат изпълнени за 3,5 години.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да бъде отпусната по програмата, е 2 000 000 евро. Подборът е конкурентен. Няма изискване за съфинансиране от кандидатите.

По информация от Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.