ОБЩИНА ГАБРОВО КАНДИДАТСТВА С 11 ПРОЕКТА ПРЕД ПУДООС

Ploshtadka PUDOS sled1Община Габрово кандидатства пред Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с 6 проектни предложения за селата и 5 за град Габрово.

Проектите са част от националната кампания „Чиста околна среда – 2019 г.“ и са насочени към изграждане на зони за отдих, ремонтиране на детски площадки и озеленяване. Общата стойност на подадените заявления е 109 853 лв.

Предложени за изграждане са кътове за отдих в селата Музга, Дебел дял, Райновци, Копчелиите, Чарково и Златевци.

Включено е обновяване на две съществуващи детски площадки и един кът за отдих на ул. „Свищовска“, както и детски площадки на улиците „Петър Михов“ и „Орловска“. За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв., като дейностите разчитат и на доброволния труд на гражданите.

В рамките на кампанията за финансиране на обща стойност 44 080 лв. кандидатстват и местните детски и учебни заведения. Подадени са проекти от училищата „Ран Босилек“, „Васил Левски“, „Неофит Рилски“, „Св. св. Кирил и Методий“, ПГТ „Пенчо Семов“ и НАГ, както и от детските градини „Радост“, „Перуника“ и „Мики Маус“. Те могат да получат до 5 000 лв., за да реализират своите инициативи.

Целта на дейностите е повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Одобрените проекти ще бъдат публикувани на 12 април 2019 г. на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/

Източник: Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.